Door een inwoner is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college om zijn verzoek om handhaving in verband met geuroverlast af te wijzen. De commissie Bezwaarschriften heeft het collegegeadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
Het college heeft in navolging van dit advies het bezwaarschrift ongegrond verklaard.

Vorig artikelUitvoeringsnotitie Opvoeden, Ouderschap en Relaties
Volgend artikelGemeentegrensbord