Het college legt ter besluitvorming het raadsvoorstel met scenario’s voor aan de raad over het aantal toenemende echtscheidingen.