Het college zet het commissiestuk “Second opinion Leilindes Dorpsstraat” door naar de
commissie Ruimte op 9 september 2020.