In juni 2020 werd het jaarverslag met de jaarrekening 2019 ontvangen van de Stichting
Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief (STEV). Het college stelt de raad voor om
geen zienswijze in tedienen omdat het door STEV voorgelegde jaarverslag en jaarrekening
2019 hiertoe geen aanleiding geven.