Het college van B&W heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom
de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Dit is gedaan met een Nieuwsbrief Sociaal Domein
aan de hand van de maatschappelijkedoelen die beschreven staan in het beleidsplan Sociaal
Domein 2019-2022.

Vorig artikelGroot deel onderwijspersoneel vreest besmetting
Volgend artikelMaandelijkse telling vogels aan de Westdijk