Afgelopen juli is de bewonersenquête over het nascheiden van huishoudelijk afval uitgezet, welke 10 dagen heeft uitgestaan. In totaal hebben 1523 inwoners de enquête ingevuld.

De resultaten zijn opgedeeldin drie delen, namelijk bewonersinformatie, het afval- en betaalsysteem en tips en aandachtspunten. De resultaten zullen door de gemeente Bunschoten worden meegenomen in het besluit rondom het nieuwe nascheidingssysteem. Dit betekent niet dat de resultaten één op één in het straks gekozen nascheidingssysteem terug te vinden zijn. Er spelen namelijk meerdere factoren mee, zoals kosten, service en duurzaamheid. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er enkele meer uitgewerkte opties worden voorgelegd aan de inwoners.

Vorig artikelBurgemeester Van de Groep sluit horecazaak ‘In het Feesthuis’
Volgend artikelHercules N-Z