Op dinsdag 8 en zaterdag 12 september vindt er een onderzoek plaats naar de parkeersituatie in het centrumgebied van onze gemeente door op verschillende tijdstippen de geparkeerde voertuigen te registreren.Van ieder geparkeerd voertuig wordt een gedeelte van het kenteken genoteerd. Met deze gegevens kan achteraf bepaald worden wat het motief is van een parkeerder (bewoner, bezoeker of werknemer) en krijgt de gemeente Bunschoten inzicht in de parkeerdruk per locatie. Met de resultaten van het onderzoek wordt vervolgens gekeken of er aanpassing van de parkeersituatie nodig en/of gewenst is om voor alle doelgroepen voldoende parkeergelegenheid te kunnen aanbieden.

Vorig artikelEen grapje moet kunnen
Volgend artikelEemland 1 Actueel