Het college heeft aanvullende uitgangspunten vastgesteld om maatwerk te kunnen leveren voor het project grondgebruik. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van een schriftelijke mededeling