Het college heeft overeenstemming bereikt met Koelewijn Bouw B.V. over de verkoop van
twee resterende gemeentelijke kavels aan de Wetering Schans.