De gemeente is Рsamen met onderwijsinstellingen Рwettelijk verplicht om voortijdig schoolverlaten (VSV) te voorkomen en te bestrijden. Per 2020 start een nieuwe periode voor de regionale aanpak vanvoortijdig schoolverlaters. Hiervoor is een nieuw vierjarig programma met maatregelen opgesteld. Dit programma vormt tevens de basis voor een subsidieaanvraag (2020 Р2024) bij het ministerie van OCW. Het betreft een gezamenlijke aanvraag namens de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie regio Eem en Vallei waarbij Amersfoort de contactgemeente is. Het college stemt in met het regionaal opgestelde VSV programma 2020 Р2024 en met indienen van de aanvraag om subsidie voor deze regionale aanpak van voortijdig
schoolverlaters 2020 – 2024.
De burgemeester geeft mandaat aan de wethouder Onderwijs Amersfoort tot ondertekening van deze aanvraag.
Daarnaast mandateert het college de portefeuillehouder Onderwijs Bunschoten tot het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van taken en werkzaamheden in het kader van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Рbinnen de geldende kaders en begroting.

Vorig artikelWaterijsjes voor de otters
Volgend artikelDefinitief plaatsingsbesluit Voorste Kamp – Morgenkamp