In 2018 heeft het Ministerie van VWS het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen
eenzaamheid’ gelanceerd. Doel is de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken
door eenzaamheid eerder te signalerenen te doorbreken. Het college heeft besloten om aan
te sluiten bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Hiermee wordt uitvoering gegeven
aan het coalitieakkoord Nieuwe Wegen, Vaste Waarden! en maken we extra zichtbaar dat we
als gemeente eenzaamheid aanpakken.

Vorig artikelPlan van aanpak
Volgend artikelTweede resultaat woningtoewijzing