Het college heeft ingestemd met het agenderen voor behandeling in de commissie Ruimte
van het voorstel voorontwerp herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum. Met deze
‘technische’ herziening wordenenige onvolkomenheden in de regels van het
bestemmingsplan Spakenburg-Centrum gerepareerd, waardoor een volwaardig functioneren
van de horeca-adviescommissie mogelijk is.

Vorig artikelTweede resultaat woningtoewijzing
Volgend artikelJaarlijks onderhoud Vebowand