Vorig jaar is door de raad een motie aangenomen waarin is gevraagd in beeld te brengen
welke mogelijkheden er zijn om te kunnen besparen op de uitgaven of inkomsten te
verhogen. Dit onderzoek is uitgevoerden afgerond en de resultaten zijn aan het college
aangeboden. In de kadernota begroting 2021 heeft de raad besloten dat voor een bedrag van
€ 800.000, – voorstellen moeten worden gedaan. Het college biedt een voorstel aan de raad
aan om tot invulling te komen van deze € 800.000, -.

Vorig artikelAvondrood
Volgend artikelProgrammabegroting 2021 – 2024