Het college neemt kennis van het Plan van Aanpak Beheersing Financiën Jeugd en Wmo en
gaat akkoord met doorzending naar de raad ter bespreking.