In de vergadering van de raad van 2 juli 2020 is de kadernota begroting 2021 – 2024
vastgesteld. De uitwerking daarvan is de Programmabegroting 2021 – 2024. De uitkomst is in
lijn met de uitkomst vande kadernota. Het college biedt de Programmabegroting 2021 – 2024
aan de raad aan ter vaststelling in de vergadering van 5 november 2020.

Vorig artikelKerntakendiscussie college
Volgend artikelTracé ontsluitingsweg vanuit Vathorst-Bovenduist