Het college heeft ingestemd met het in opiniërende zin voorleggen aan de gemeenteraad van
een rapport van de gemeente Amersfoort (opgesteld door RHDHV) waarin twee mogelijke
tracés voor de ontsluitingswegvanuit Vathorst-Bovenduist worden beschreven

Vorig artikelProgrammabegroting 2021 – 2024
Volgend artikelPlan van aanpak