Het college informeert de commissie Ruimte over het tweede resultaat woonruimteverdeling
van 35 opgeleverde nieuwbouw sociale huurwoningen (appartementen) op het derde eiland
Rengerswetering. Het resultaatis dat alle woningen zijn toegewezen aan Bunschotenaren
vanuit een combinatie van invalshoeken lokale binding, doorstroming en urgentie. Een
vergelijkbaar resultaat als de 26 sociale huurwoningen (eengezinswoningen) die eerder
geadverteerd zijn.

Vorig artikelAansluiten bij Eén tegen Eenzaamheid
Volgend artikelHerziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum