Donderdag 24 september om 19.30 uur is er een lezing via onze livestream met ds. Kees van Velzen over het onderwerp ‘Het herstel van het Koninkrijk van Israël’.

Het herstel van het Koninkrijk van Israël
Ditwas de vraag van de discipelen aan de Heere Jezus in Handelingen 1: ‘Heere, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’. Het Joodse volk is verstrooid geweest onder alle volken en keert weer terug naar Israël. Het is het enige volk uit de oudheid dat nog steeds bestaat, inclusief taal en tradities. Een teken van Gods onveranderlijke trouw en Zijn almachtig handelen. De Heere God vertrouwde aan Israël Zijn onfeilbare Woord toe en deed er de Verlosser, de Heere Jezus, uit voortkomen. Nu Zijn wederkomst nabij is komt ook het Koninkrijk van Israël weer in zicht…

De uitzending is te bekijken via de website of het YouTubekanaal van Christenen voor Israël.

Vorig artikelDe 2e golf Meander MC
Volgend artikelDierenPark Amersfoort