Na jaren van gesprekken over intensivering van de samenwerking gaan de schoolbesturen van VCO en VVGO een fusieproces in. Op 1 oktober plaatsten de voorzitters en bestuurders van beide schoolverenigingenhun handtekening onder de intentieverklaring.
De Vereniging Christelijk Onderwijs (6 basisscholen) en de Vereniging Voor Gereformeerd Onderwijs (4 basisscholen) hebben de wens uitgesproken om een besturenfusie aan te gaan. Onder begeleiding van Verus wordt een onderzoek ingesteld naar de gevolgen van een dergelijke fusie voor onderwijs, identiteit, personeel, financiën, huisvesting en bestuurs- en managementstructuur.
Het voornemen was om dit traject te starten op 1 oktober met een kick off in De Bron. Alle geïnteresseerde personeelsleden, ouders en stakeholders zou de mogelijkheid krijgen om bij de aftrap aanwezig te zijn. Procesbegeleider dhr. Gert Will (Verus) zou een presentatie geven van het plan van aanpak en vragen uit de zaal beantwoorden. Het idee was om met een warme hap en een drankje de bijeenkomst te besluiten. Corona gooide echter roet in het eten. Enkele weken geleden werd de organisatie teruggebracht naar een besloten bijeenkomst van 50 genodigden. Begin van de week werd besloten om de meeting te cancelen.
De aftrap vond afgelopen donderdag plaats met de ondertekening van de intentieverklaring. De voorzitters Regina Dijkhuizen (VVGO) en André van Diermen (VCO) tekenden, evenals de directeur-bestuurders Gerrit Jan Zomer (VVGO) en Hans van Tricht (VCO).
Drie werkgroepen gaan de komende maanden aan de slag om te kijken naar de domeinen Onderwijs/Identiteit, Personeel/Organisatie en Financiën/Huisvesting. In elke werkgroep zitten vier mensen van VVGO en vier van VCO. De leden komen voort uit personeel en ouders. Voorlopig vindt het overleg on line plaats.
Via nieuwsbrieven zal regelmatig verslag worden gedaan van de ontwikkelingen. Volgende week verschijnt een eerste editie met o.a. de tekst van de intentieverklaring.
Uiteindelijk moet het fusieproces leiden tot een eindrapport dat wordt voorgelegd aan de toezichthouders, de GMR en de ALV van beide schoolverenigingen. Volgens de planning zal dit rondom de zomervakantie van 2021 het geval zijn. Als dit tijdpad wordt gehaald kan de fusie in januari 2022 een feit zijn.

Vorig artikelOpbrengst voedselactie 2020
Volgend artikelEemdijk – AZSV live te zien via YouTube