Het college van B&W besluit de onderzoeksresultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek
2019 Wmo te delen met de raad en het ministerie van VWS. Met het uitvoeren van dit
onderzoek voldoet de gemeenteBunschoten aan de eisen in de Wmo 2015 (artikel 2.5.1.).
De onderzoeksresultaten zijn positie

Vorig artikel‘Je raakt er niet LOS van’
Volgend artikel60 jaar getrouwd