Het college neemt kennis van de brieven met voorgenomen activiteitenoverzichten
Bunschoten 2021 van de woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en Eemland Wonen.
Omdat er in december 2020 een nieuwewoonvisie 2020-2025 wordt vastgesteld door de
raad, wordt pas na die datum een nieuwe set prestatie afspraken gemaakt met corporaties en
huurdersbelangenorganisaties. De activiteitenoverzichten lijkt hiertoe overigens
mogelijkheden te bieden.

Vorig artikel60 jaar getrouwd
Volgend artikelWaarnemingen op de Westdijk