Waarnemingen rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 3 oktober 2020 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk geheel bewolkt, oost 2* Beaufort, geen neerslag, ongeveer11 ºC, opkomst 14 personen. Totaal 33 soorten en 515 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in 19 jaar is nu 157 soorten. In rood de soorten die dit jaar voor het eerst zijn gezien en deze maand niet.

Hier de lijst van deze maand:
Fuut (16), Aalscholver (157), Blauwe Reiger (2), Grote Zilverreiger (3), Ooievaar (0), Knobbelzwaan (6), Grauwe Gans (124), Grote Canadese Gans (15), Bergeend (1), Bril­duiker (3), Krakeend (14), Kuifeend (4), Slobeend (5), Smient (17), Wilde Eend (4), Wintertaling (22), Buizerd (2), Torenvalk (2), Meerkoet (22), Waterhoen (3), Kievit (52), Kleine Mantel­meeuw (3), Kokmeeuw (2), Watersnip (9, zie foto), Zwartkopmeeuw (0), Velduil (0), IJsvogel (1 mannetje), Boeren­zwaluw (),Ekster (9), Gras­pieper (3), Koolmees (5), Put­ter (4), Rietgors (3), Spreeuw (7), Witte Kwikstaart (2), Zwarte Kraai (2).

Vorig artikelVoorgenomen activiteiten woningcorporaties
Volgend artikelVakantiebeurs