Zondagmorgen 18 oktober zal de kerkdienst van de Immanuelkerk door de LOS uitgezonden worden.
Deze dienst begint om 9.30 uur.
Voorganger is ds. M.K. Drost