Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel, waarmee een blijverslening en
verzilverlening worden geïntroduceerd per 1-1-2021. Deze leningsvormen maken het mogelijk
voor de ouder wordende inwonersvan Bunschoten om geld te lenen onder gunstige
voorwaarden. Dit geld kan worden geïnvesteerd in de eigen woning voor maatregelen die
samenhangen met Langer Zelfstandig Wonen.

Vorig artikelProvinciale Omgevingsvisie en -Verordening, POVI
Volgend artikelGrondstoffenmonitor 2019