Jaarlijks stelt ROVA een Grondstoffenmonitor op. De monitor geeft een overzicht van de
prestaties van de gemeente Bunschoten wat betreft de afvalinzameling in 2019. Het college
informeert de raad overde resultaten.

Vorig artikelBlijverslening of Verzilverlening
Volgend artikel24 nieuwe besmettingen