Het college heeft besloten de raad te informeren over de Ontwerp Provinciale
Omgevingsvisie en-Verordening en de regionale zienswijze die de gemeenten van de Regio
Amersfoort gezamenlijk willen inienen.