Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe gaat mevrouw mr. Marijn Ornstein aanbevelen bij de Kroon als nieuwe dijkgraaf. De nieuwe dijkgraaf wordt na voordracht door de Kroon benoemd voor zesjaar.
In de profielschets was aangeven vooral op zoek te gaan naar een kandidaat die in staat is de complexe opgaven van deze tijd in samenwerking met partners tot uitvoering te brengen. In Ornstein is een bevlogen en kleurrijke kandidaat gevonden die partijen verbindt. Ze heeft ervaring in de politiek bestuurlijke, maatschappelijke en private sector.
Marijn Ornstein: “Dijkgraaf is voor mij een welbewuste carrièreswitch. Ik voel de urgentie om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Water en daarmee ook de waterschappen spelen daarin een belangrijke rol. Zonder water geen leven. Ik ben blij met de aanbeveling en kijk ernaar uit dit vooruitstrevende en innovatieve waterschap de toekomst in te leiden.”
Marijn Ornstein (49 jaar) is werkzaam bij Royal Schiphol Group, waar ze verantwoordelijk is voor de fysieke veiligheid. Van 2011 tot 2015 ontwikkelde zij het duurzaamheidsbeleid voor Schiphol. Daarnaast is ze voorzitter van het bestuur van VVD Amsterdam en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Pantar, de sociale werkvoorziening in Amsterdam. Tussen 2006 en 2014 was ze lid van de gemeenteraad in Amsterdam en van 2010 tot 2014 was ze voorzitter van het presidium en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Amsterdam. Ornstein begon haar carrière als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.
Marijn Ornstein volgt Tanja Klip-Martin op die begin januari aangaf haar ambt als dijkgraaf per 1 augustus neer te leggen. De wervingsprocedure startte in maart. Door de Covid-pandemie werd deze uitgesteld en medio juni herstart. Op de vacature voor een nieuwe dijkgraaf hebben 68 kandidaten gereageerd.
Het streven is dat Ornstein, na haar benoeming bij Koninklijk Besluit, met ingang van 1 februari 2021 begint als dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe. De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van het waterschap.

Vorig artikelBibliotheken helpen bij installeren van de CoronaMelder-app
Volgend artikelVerloren en gevonden voorwerpen