Het college gaat akkoord met de voorgestelde antwoordbrief richting de Adviesraad Sociaal
Domein. De antwoordbrief licht het klantenbestand van de BBS nader toe.