De Cao Gemeenten en de Cao SGO lopen af op 1 januari 2021. De onderhandelingen over
een nieuwe cao beginnen na 1 november 2020. De VNG houdt nu een ledenraadpleging over
de uitgangspunten voor de VNGen de WSGO voor de onderhandelingen over een volgende
cao. Deze arbeidsvoorwaardennota bevat (1) de voorstellen voor verlof en vitaliteit, (2) de
voorstellen voor bovenwettelijke sociale zekerheid, (3) de voorstellen voor toelagen, (4)
diverse kleinere voorstellen, en (5) een financiƫle paragraaf. Het college heeft besloten niet in
te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota die ter raadpleging aan de gemeenten is
voorgelegd door de VNG.

Vorig artikelHerfst!
Volgend artikelBrief Adviesraad Sociaal Domein over de BBS