De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacaturesgedaald. Ook in de komende periode zal deze tendens zich voortzetten. Toch ziet UWV per regio verschillen in arbeidsmarktontwikkelingen.
De verschillen tussen regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In regio’s met veel werkgelegenheid in sectoren als zorg & welzijn, openbaar bestuur, onderwijs, techniek en ICT, zal de vraag naar personeel (nog steeds) relatief groot zijn. Regio’s met veel banen in sectoren als horeca & catering, vervoer, zakelijke dienstverlening of de evenementenbranche, zullen de werkgelegenheid sneller zien afnemen.
Vooral in de eerste maanden van de crisis nam het aantal WW-uitkeringen toe. In de zomermaanden stabiliseerde het aantal, met zelfs een daling in augustus en september. In de arbeidsmarkt regio Amersfoort bedroeg het werkloosheidspercentage eind 2019 2,2 %. In september 2020 is dat opgelopen tot 2,7%. Het aantal online vacatures nam af van 4.947 in januari 2020 tot 3.687 in september van dit jaar; een daling met 25%. UWV zag het aantal WW-uitkeringen oplopen naar 4.939 in september. Dat is een stijging van 14,4% ten opzichte van een jaar eerder, toen de arbeidsmarktregio Amersfoort nog 4.319 WW-uitkeringen telde.
Het UWV verwacht dat het aantal uitkeringen in 2021 oploopt. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel. Mensen die hun baan hebben verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De ondersteuning varieert van adviesgesprekken en online trainingen tot het maken van competentie- en interessetests. Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht. Dat is vooral bruikbaar voor mensen die denken aan een overstap naar een andere functie. Zo biedt de arbeidsmarkt ondanks de sombere vooruitzichten nog steeds kansen.

Vorig artikelEemland 1 Actueel
Volgend artikel‘Met Andere Woorden’