In 2020 is onder begeleiding van een sportformateur samen met lokale sport- en
beweegaanbieders een Lokaal Sportakkoord gerealiseerd. In 2021 zetten wij de ambities uit
dit akkoord voort, en breidendeze uit naar een Lokaal Sport- en Preventieakkoord. Het
verbinden van het sportakkoord aan preventie zorgt er voor dat we krachten kunnen bundelen
en nog betere verbindingen tussen sport en bewegen, gezondheidszorg en gezonde leefstijl
kunnen leggen.