In 2020 is onder begeleiding van een sportformateur samen met lokale sport- en
beweegaanbieders een Lokaal Sportakkoord gerealiseerd. In 2021 zetten wij de ambities uit
dit akkoord voort, en breidendeze uit naar een Lokaal Sport- en Preventieakkoord. Het
verbinden van het sportakkoord aan preventie zorgt er voor dat we krachten kunnen bundelen
en nog betere verbindingen tussen sport en bewegen, gezondheidszorg en gezonde leefstijl
kunnen leggen.

Vorig artikelCollegevoorstel
Volgend artikelGO Sharing nu ook in Amersfoort