Het college heeft het Uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2020-2021 vastgesteld. Het plan is
aangepast vanwege uitbreiding van de te strooien wegen. De strooiroutes zijn aangepast
vanwege de aanschafvan een vierde zoutstrooier.

Vorig artikelGO Sharing nu ook in Amersfoort
Volgend artikelSpreekuur.nl