Het college heeft het Uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2020-2021 vastgesteld. Het plan is
aangepast vanwege uitbreiding van de te strooien wegen. De strooiroutes zijn aangepast
vanwege de aanschafvan een vierde zoutstrooier.