Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een systeem van inkomensondersteuning dat toegesneden is op de huidige samenleving. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) komttot deze aanbeveling na bestudering van vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige inkomensondersteuningsmaatregelen niet geschikt zijn voor de maatschappij van nu. Ze zijn voor aanvrager en verstrekker onvoldoende en te ingewikkeld om mee te werken. Hierdoor komen tienduizenden inwoners maandelijks tientallen euro’s tekort, waardoor zij geldproblemen krijgen. Nu er een crisis is en meer mensen voor (financiële) hulp bij gemeenten aankloppen, adviseert het Nibud deze regelingen versneld aan te passen en gemeenten meer ruimte te geven om hun inwoners ruimhartig te ondersteunen.
Het instituut pleit voor de volgende vijf maatregelen:
– Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon van 18-jarigen
– Verhoog de hoogte van de bijstand voor stellen met kinderen van 12 jaar en ouder.
– Bescherm mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten: laat hen niet door gezondheidsproblemen geldproblemen krijgen. Versimpel het systeem en zorg als gemeente voor een goed aanvullend pakket aan tegemoetkomingen.
– Maak minimabeleid voor mensen met een laag en flexibel inkomen – waarbij een eigen huisof spaargeld niet per definitie betekent dat men geen inkomensondersteuning krijgt.
– Help gemeenten ruimhartig te kunnen zijn – geef hen de ruimte om meer maatwerk te kunnen leveren
Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud: ‘We zien schrijnende situaties. Deze mensen kunnen niet meedoen in de maatschappij. Zij raken gedesillusioneerd en zijn daardoor vatbaarder voor andere (financiële) problemen. Gemeenteambtenaren voelen zich machteloos en weten dat deze mensen vroeg of laat op een andere manier weer bij hen aankloppen met schulden of andere problemen. We zien dat het kabinet veel geld vrijmaakt voor het oplossen van schulden. En dat is goed en nodig. Maar als we niets doen aan de gaten in ons noodvangnet, blijft het dweilen met de kraan open.

Vorig artikelHerfst
Volgend artikelCollegevoorstel