Donderdagavond 5 november vergadert de gemeenteraad. Deze vergadering zal door de LOS live uitgezonden worden.
Aanvangsttijd: 19.30 uur.
Agenda:
1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Vaststelling besluitenlijstraadsvergadering 29 oktober 2020
4 Vragenhalfuur ex. art. 37 Reglement van Orde
5 Ingekomen stukken lijst A
Hamerstukken
6 RV 1155597 belastingvoorstellen 2021
Bespreekstukken
7 RV 1155538 Programmabegroting 2021-2024
8 Mededelingen van het college
9 Sluiting
Dankgebed

Vorig artikelDroog slapen kun je leren
Volgend artikelVerloren en gevonden voorwerpen