Onder ideale weersomstandigheden vond de telling aan de Westdijk vanmorgen plaats. Helaas, door de corona-maatregelen konden wij maar met twee personen een telling houden. En wat voor een telling? Wijhadden twee nieuwe soorten! Een algemene wintergast, de Koperwiek en daarnaast een langzaam naar het noorden oprukkende rietvogel, de Cetti’s Zanger. Vooral deze laatste liet zich lang en duidelijk horen. En nu het totale resultaat.

Waarnemingen (233e keer, start 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 7 november 2020 van 09.00 uur tot 10.00 uur (altijd de eerste zaterdag van de maand). Het was op de dijk onbewolkt, wind zuidoost 2 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 3-4 ºC, opkomst 2 personen (Corona beperkingen). Totaal 39 soorten (waaronder twee nieuwe) en 655 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in 19 jaar is nu 159 soorten. In rood de soorten die dit jaar voor het eerst zijn gezien

Hier de lijst van deze maand:
Fuut (6), Dodaars (4), Aalscholver (8), Blauwe Reiger (3), Grote Zilverreiger (3), Ooievaar (0), Knobbelzwaan (5), Grauwe Gans (224), Kolgans (32), Bril­duiker (8), Grote Zaagbek (2), Krakeend (14), Kuifeend (44), Smient (60), Tafeleend (9), Wilde Eend (3), Wintertaling (18), Buizerd (3), Torenvalk (2), Fazant (1), Meerkoet (20), Kievit (6), Kleine Mantel­meeuw (2), Kokmeeuw (14), Storm­meeuw (1), Zilvermeeuw (2), Zwartkopmeeuw (0), Velduil (0), IJsvogel (2), Cetti’s Zanger (1), Ekster (6), Gras­pieper (23), Koperwiek (1), Kramsvogel (7), Koolmees (1), Pimpelmees (1), Rietgors (2), Roodborst (2), Roodborsttapuit (1), Spreeuw (110), Veldleeuwerik (3), Vink (1).

Vorig artikelWaardevolle vrijetijdsbesteding aangeboden
Volgend artikelMeer inzicht in rioolwatercijfers op coronadashboard