Het college stelt de raad voor de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunschoten
2020 vast te stellen