Elk jaar worden de grondprijzen voor het volgende jaar vastgesteld in de raadsvergadering van december. De grondprijzen voor 2021 worden verhoogd met het inflatiepercentage van de kadernota / programmabegroting2021-2024. Voor 2021 is het percentage op basis van de informatie van het CPB vastgesteld op 2,2%. Vorig jaar 2020 was dit 1,7%.

Vorig artikelAanvraag omgevingsvergunning Celsiusweg 7-9
Volgend artikelVerkeersmaatregelen Sterrenlicht en Calvijnschool