Het college heeft kennisgenomen van de Jaarrapportage Gegevensbescherming 2019; en
stuurt deze, samen met de ambtelijke reactie naar de griffie ten behoeve van de raad. De in
de jaarrapportage genoemdeaanbevelingen zijn overgenomen conform de bijgevoegde
reactie.

Vorig artikelTrouwlocatie(s) en doorontwikkeling huwelijksbeleid
Volgend artikelTijdelijk minder treinen ingezet door NS