Het college heeft besloten om de notitie ‘evaluatie criteria tot aanwijzing huis der gemeente/
trouwlocatie’ aan de gemeenteraad aan te bieden. De gemeenteraad is bevoegd om de
kaders c.q. de criteriaten aanzien van trouwlocaties vast te stellen. Het college verzoekt de
gemeenteraad in te stemmen met het door ontwikkelen van het huwelijksbeleid/ de criteria in
2021.

Vorig artikelAlgemene Plaatselijke Verordening
Volgend artikelJaarrapportage