Het college heeft ingestemd met de tussentijdse bestuursrapportage 2020 en biedt deze ter
vaststelling aan, aan de raad. De tussentijdse rapportage heeft een positief effect dat via een
begrotingswijzigingaan de algemene reserve wordt toegevoegd.

Vorig artikelNieuwbouw in Peru
Volgend artikelVerkenning van wens