Het college heeft het rapport “Verkenning van wens uit het coalitieakkoord voor langere
grafrust” vastgesteld. In het rapport worden de mogelijkheden onderzocht om uitvoering te
geven aan de wens vande coalitie om langere grafrust te creëren. Het college heeft de
aanbevelingen overgenomen en budget ter beschikking gesteld om de mogelijkheden voor
het vergroten van de capaciteit van de begraafplaats de Akker nader te onderzoeken en de
financiële consequenties van de beleidskeuzes in beeld te brengen.

Vorig artikelTussentijdse bestuursrapportage 2020
Volgend artikelAlgemene Plaatselijke Verordening