Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel Verordening onroerende zaakbelastingen 2021. In dit voorstel wordt aan de raad verzocht om de tarieven in deze OZB verordening vast te stellen met inachtnemingde uitgangspunten zoals vastgesteld in kadernota 2021. Er wordt een tariefstijging doorgevoerd van 2,20% inflatie. Verder worden de tarieven aangepast door neutralisering van de gemiddelde effecten herwaardering Wet WOZ voor woningen en nietwoningen.

Vorig artikelRadioprogramma’s op Podcast
Volgend artikelAanvraag omgevingsvergunning Celsiusweg 7-9