Het college heeft ingestemd met het instellen:
– van een stopverbod in de Prinses Irenestraat ter hoogte van de Calvijnschool/Het Sterrenlicht, gedurende schooltijden, van maandag tot en met vrijdagvan 8 tot 16 uur;
Рvan éénrichtingverkeer in de Prins Johan Frisostraat richting de Koning Wilhelminastraat op het gedeelte vanaf de Prins Clausstraat.

Vorig artikelGrondprijzen 2021
Volgend artikelVerordening Sociaal domein 2021