Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van 3 woongebouwen met in totaal 48 appartementen waarvan 1 met een parkeerkelder en het oprichten van 6 twee-onder-één kap woningenmet bergingen/opties met daarbij behorende in-/uitritten en terreininrichting, Het college heeft besloten om:
1. Op basis van de uitgebreide procedure medewerking te verlenen aan deze aanvraag;
2. De gemeenteraad voor te stellen om een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor
deze planontwikkeling af te laten geven.

Vorig artikelMinder bewegingen in Bunschoten
Volgend artikelGevonden en verloren