Het college heeft de gemeenteraad verzocht in te stemmen met het aangaan van een centrumregeling voor Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater. De regeling omschrijft hoe de medewerkers in dienstvan het Platform Water en die zich met afvalwater en grondwater bezig houden aangestuurd worden en waar zij gehuisvest worden. In de centrumregeling is het Waterschap Vallei en Veluwe aangewezen als centrumorganisatie.

Vorig artikelDefinitieve woonvisie 2020-2025
Volgend artikelLos Klassiek