Het college stemt in met het raadsvoorstel definitieve woonvisie 2020-2025, waarmee aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen en akkoord te gaan met deze strategische beleidsvisie.
Nadat de raad inhaar vergadering van 10 december 2020 de woonvisie vaststelt, vormt deze de bestuurlijke koers de komende vijf jaren voor het onderwerp wonen, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Relevante inzichten zijn: meer en sneller bouwen, klein en betaalbaar bouwen, duurzaam bouwen en transformeren naar gasloze woningen, meer bouwen voor ouderen in het kader van langer zelfstandig wonen, een grotere groep inwoners bedienen met meer sociale huur, middenhuur en/of sociale koop. We zetten ons de komende jaren actief in om de woningvoorraad betaalbaar te houden/maken voor iedereen in Bunschoten. Kleinere woningen, waaronder 10 tot 20 tiny houses/XS-woningen, zijn onderdeel van onze aanpak.

Vorig artikel“Cookie drive-in” aan de Wakkerendijk
Volgend artikelCentrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater