Ieder jaar brengt Elsevier Weekblad het onderzoek ‘Beste ziekenhuizen’ uit. Meander Medisch Centrum is dit jaar één van de dertien ziekenhuizen die zich winnaar mag noemen in het onderzoek ‘Beste ziekenhuizen2020’. Het eindoordeel van het onderzoek is gebaseerd op twee pijlers: de medische zorg en de patiëntgerichtheid. Meander heeft bij het eindoordeel de maximale score behaald en is daarmee het hoogst scorende ziekenhuis in de regio. Elsevier heeft vastgesteld dat Meander zorg aanbiedt op de meest veilige en efficiënte manier en dat het ziekenhuis zeer patiëntgericht is. Frank de Reij, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Deze geweldige score bevestigt dat Meander al jaren tot de top van de Nederlandse ziekenhuizen behoort. Een mooie prestatie waar wij bijzonder trots op zijn.”

Ieder jaar worden de ziekenhuizen beoordeeld op patiëntgerichtheid en medische zorg. Dit jaar zijn er 73 ziekenhuizen onderzocht, waaronder alle algemene ziekenhuizen en de zeven universitair medische centra. Voor dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt van verslagjaar 2019, dus voordat de coronacrisis uitbrak. Het door Elsevier gepubliceerde overzicht is geen ranglijst, maar laat zien in hoeverre een ziekenhuis afwijkt van het landelijk gemiddelde, gemeten aan de hand van 392 indicatoren.

Vorig artikelSinterklaas
Volgend artikelContract Eric Meijers verlengd