De IVN Natuurwerkgroep Bunschoten heeft alle nestkasten van uilen in de gemeente Bunschoten in oktober en november onderhouden en klaargemaakt voor het volgende broedseizoen. Hopelijk wordt dat een beterseizoen want het afgelopen seizoen was dramatisch slecht.
Ook landelijk ging het niet best. Contacten met andere verzorgers van kerkuilennestkasten leerde dat er in Nederland gemiddeld maar 15% van de nestkasten bezet was, tegenover andere jaren ongeveer 65%. Wat is de oorzaak hiervan?
In 2019 was het een erg goed muizenjaar door de warme en droge zomer en dus ook een goed uilenjaar, want de kerkuil eet voornamelijk muizen. De winter 2019-2020 was zacht, dus veel muizen overleefden de winter. Dat ging fout eind februari. Het werd erg nat in Nederland. Veel muizen verdronken en in het veld waren nog maar weinig muizen te vinden.
Eind februari–begin maart begint het mannetje muizen aan het vrouwtje aan te bieden in de nestkast. Zijn er dat veel dan krijgt het vrouwtje aandrang om een legsel te gaan beginnen.
Worden er echter weinig muizen aangevoerd door het mannetje, dan begint vrouwtje geen legsel en verlaat de nestkast.
Van de 22 nestkasten (door de IVN Natuurwerkgroep aangebracht) voor kerkuilen waren er dit jaar maar 5 bezet, dat is 23%. Er vlogen uiteindelijk 17 jongen uit in 2020. Geen van de kerkuilen had een tweede legsel dit jaar. Het jaar daarvoor waren dat er nog 30 bij het eerste legsel en hadden veel kerkuilenparen een tweede legsel met ook nog eens in totaal 17 jongen.
Voor de steenuilen bijna eenzelfde beeld. Van de 22 steenuilennestkasten waren er 8 bezet. Beduidend meer dan de kerkuilen. Dat komt doordat de steenuil niet alleen muizen eet maar ook nog veel andere dieren (vogels, wormen, insecten). In 2 nesten, respectievelijk met 3 en 6 eieren, kwamen de eieren niet uit. Bij controle in mei was het nest verlaten en de eieren ijskoud. Waarschijnlijk is een van de beide partners overleden en heeft de andere steenuil te weinig voedsel gevonden om de jongen succesvol te voeden en daarom het broeden afgebroken.
De 6 andere nestkasten leverden in totaal 19 uitgevlogen jongen op.
Velduilen komen in onze polders bijna uitsluitend als wintergast voor. Een enkele keer komen zij hier tot broeden, maar dat zijn uitzonderingen. Dan moeten er erg veel veldmuizen de winter overleefd hebben.
In de winter 2019-2020 was het erg druk met velduilen in Eemdijk. Er waren twee (bij mij) bekende locaties. Nabij de Maatweg zat een groepje van minstens 8 velduilen in knotwilgen. Jammer genoeg werden deze knotwilgen geknot en verdween een aantal naar elders. Een stuk of vier bleven er achter en schuilden in het lange gras tegen de dijk.
De andere groep van ongeveer 10 stuks zat in het riet tussen de Oude Pol en ’t Raboes. Deze groep werd door fotografen opgemerkt, veelvuldig gefotografeerd en helaas flink verstoord.
Deze beide groepen velduilen zaten juist in de buurt van de dijk omdat dat de plek is waar veldmuizen naar toe vluchten als het in de polder erg nat wordt en de muizenholen vol lopen met water.

Vorig artikelAanmoedigingsbijdrage voor bottereigenaren
Volgend artikelHonden weer toegestaan bij ’t Kleine Zeetje