Het college heeft ingestemd met een schriftelijke mededeling voor de commissie Ruimte om hen te informeren over de stand van zaken over het besluit van de vereniging buurtbus Eemdijk om te stoppen methaar activiteiten.