In 2018 is de startnota Arbeidsmigranten ‘Een woon- en leefomgeving voor en met arbeidsmigranten” vastgesteld. Jaarlijks wil de raad worden geïnformeerd. Via een schriftelijke mededeling informeert hetcollege per uitgangspunt over de situatie in 2020
rondom de arbeidsmigranten in Bunschoten.